O nas

Jesteśmy krótkofalowcami. W eterze możecie nas usłyszeć pod znakiem wywoławczym SP2YWL.  Interesujemy się  różnego rodzaju zawodami radioamatorskimi, konstrukcjami antenowymi i nawiązywaniem dalekich łączności. Czytaj więcej ...

Zawody Zaślubiny Polski z Morzem 1920 - 2021

Kategoria: Wiadomości Opublikowano: piątek, 01 styczeń 2021 Zespół SP2YWL

Sekcja Krótkofalowców „Galeon” przy Miejskim Klubie Sportowym Władysławowo będzie organizatorem zawodów, które odbędą się w niedzielę 07 lutego 2021 w godz. od 14:00 do 16:00 czasu UTC. Zawody będą uświetnieniem obchodów 101 Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem z 1920 roku.

Inicjatywa ta ma na celu przypomnienie wydarzeń z 1920 roku w środowisku krótkofalowców, a także wśród społeczności lokalnej. Ideą zawodów krótkofalarskich jest wykonanie jak największej ilości dwustronnych połączeń radiowych w określonym czasie. Operatorzy wywołują się podając swój znak wywoławczy, następnie wymieniają raporty kontrolne. Na podstawie wymienionych danych weryfikowana jest poprawność przeprowadzonych łączności. Stacje będą podwały zawołanie: „zawody Zaślubiny Polski z Morzem”.  Zawody rozpoczną się o godzinie 14:00 UTC (15:00 czasu lokalnego), będą rozgrywane w paśmie 80m emisjami foniczną i telegraficzną.


Pomnik gen. Józefa Hallera w Pucku

Planujemy uruchomienie stacji pracującej z Władysławowa (SP2YWL) oraz z innych lokalizacji powiatu puckiego w miarę możliwości i zasobów kadrowych. Wszystkie stacje biorące udział w zawodach otrzymają  dyplom w postaci elektronicznej. Logi należy nadsyłać poprzez portal LogSP.

Regulamin zawodów „Zaślubiny Polski z Morzem 10 Lutego 1920r.” - rok 2021

1. Celem zawodów jest przypomnienie historycznego zdarzenia oraz zainteresowanie uczestników sprawami Morza.

2. Organizatorem jest Sekcja Krótkofalowców GALEON SP2YWL przy Miejskim Klubie Sportowym we Władysławowie.

3. Zawody dostępne są dla radiostacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowców, którzy zobowiązani są do pracy zgodnie z posiadanymi pozwoleniami – z zastrzeżeniem, że maksymalna moc nadajnika nie może przekraczać 100 W. Za uczestników uważa się operatorów, którzy przeprowadzili w zawodach minimum 5 QSOs/HRDs w sposób określony w regulaminie i przesłali w terminie swój log do klasyfikacji. Logi stacji, które nie uzyskały limitu 5 QSO zostaną użyte do kontroli. Licencjonowani nadawcy nie mogą być klasyfikowani w grupie SWL.

4. Zawody odbywają się w niedzielę 07 lutego 2021r., trwają od godziny 14:00 do 16:00 UTC (15:00 – 17:00 czasu lokalnego) w paśmie 80 metrowym emisjami CW i SSB. Nie dopuszcza się QSOs crossmode. Wszystkie stacje biorące udział w zawodach obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach.

5. Wywołanie w zawodach: telegrafia – test SP, fonia – wywołanie w zawodach, można podać dodatkowo nazwę zawodów.

6. Raporty i grupy kontrolne: podczas zawodów wymieniamy raporty składające się z RS lub RST oraz numeru kolejnego łączności. Stacje z powiatu puckiego podają raport RS lub RST i nadają słowo „PUCK”.

7. Łączności:

W zawodach punktowane są tylko bezbłędne (ze zgodnymi raportami) dwustronne łączności przeprowadzone w czasie wykazanym w logach obu korespondentów, przy rozbieżności nie większej niż 3 minuty. Z tą samą stacją można przeprowadzić 1 punktowane QSO każdą emisją.

8. Klasyfikacja

Zawody będą rozliczane z podziałem na następujące kategorie:

SINGLE-OP MIXED QRP - jeden operator, emisje SSB + CW, jeden nadajnik z mocą do 5W (QRP)

SINGLE-OP PHONE - jeden operator, emisja SSB, jeden nadajnik z mocą nie przekraczającą 100W

SINGLE-OP CW - jeden operator, emisja CW, jeden nadajnik z mocą nie przekraczającą 100W

SINGLE-OP MIXED - jeden operator, emisje SSB + CW, jeden nadajnik z mocą nie przekraczającą 100W

MULTI-OP MIXED - wielu operatorów, emisje SSB + CW, jeden nadajnik z mocą nie przekraczającą 100W

SWL MIXED - indywidualne stacje nasłuchowe, emisja SSB + CW

CHECKLOG - log do kontroli

Zawodnik może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii. Maksymalna moc nadajnika QRP to 5W, pozostałe stacje do 100W.

9. Punktacja

Za bezbłędnie przeprowadzoną łączność ze stacją z powiatu puckiego przyznawane będą 2 pkt., pozostałe bezbłędne łączności 1 pkt. Nie ma mnożników. Wynikiem będzie suma zdobytych punktów. Komisja do obliczania i weryfikacji przeprowadzonych QSO będzie stosowała portal LogSP PZK lub może zastosować rozliczenie ręczne. Łączności stacji, które prześlą logi do kontroli tzw. Checklog zostaną zaliczone korespondentom.

10. Stacje nasłuchowe

Każda linia HRD określa tylko jeden nasłuch. Punktacja jak dla nadawców

11. Logi

Dzienniki pracy wyłącznie elektroniczne w formacie cabrillo, prosimy przesłać w terminie 3 dni od zakończenia zawodów poprzez stronę logSP (https://logsp.pzk.org.pl/) lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W temacie emaila oraz w nazwie pliku z logiem prosimy podać używany w zawodach znak i kategorię. Lista odebranych logów zostanie podana na witrynie internetowej LogSP na podstronie https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=contest&id=1166

12. Termin ogłoszenia wyników

Wyniki wstępne zostaną ogłoszone w możliwie szybkim terminie, a wyniki oficjalne zostaną ogłoszone w ciągu kolejnych 7 dni, kiedy mija również czas na reklamacje. Wyniki zostaną opublikowane na witrynie internetowej organizatora i witrynie logsp.pzk.org.pl.

13. Nagrody

Wszyscy uczestnicy będą mogli pobrać certyfikaty w formie elektronicznej.

14. Uwagi i zalecenia

Do logowania komisja zaleca używanie darmowego programu autorstwa Marka SP7DQR – do pobrania pod adresem internetowym http://www.sp7dqr.pl/zawody.php . Dziennik stacji organizatora oraz dzienniki członków komisji zawodów i członków klubu Galeon zostaną użyte do kontroli.

15. Dyskwalifikacja

Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w przypadku rażącego naruszenia zapisów regulaminu, przekroczenia dopuszczalnej mocy nadajnika stacji, za niesportowe zachowanie oraz za pracę poza czasem zawodów.

16. Komisja

Komisja zawodów ma prawo do podejmowania decyzji ostatecznych i rozstrzygania sytuacji nietypowych i nie ujętych regulaminem. W skład komisji wchodzą: Rafał Machol – SQ2IHP, Jan Kupski – SP2FWC, Michał Goeck – SP2TQI.

Do usłyszenia w zawodach!

Zespół  SP2YWL

 

Odsłony: 1343

Nasze karty QSL