Zaślubiny Polski z Morzem 1920 - 2022

Kategoria: Wiadomości Opublikowano: sobota, 01 styczeń 2022 Zespół SP2YWL

Sekcja Krótkofalowców „Galeon” przy Miejskim Klubie Sportowym Władysławowo będzie organizatorem zawodów, które odbędą się w niedzielę 13 lutego 2022 w godz. od 14:00 do 16:00 czasu UTC. Zawody będą uświetnieniem obchodów Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem z 1920 roku. UWAGA. ZMIANA W REGULAMINIE!

Inicjatywa ta ma na celu przypomnienie wydarzeń z 1920 roku w środowisku krótkofalowców, a także wśród społeczności lokalnej. Ideą zawodów krótkofalarskich jest wykonanie jak największej ilości dwustronnych połączeń radiowych w określonym czasie. Operatorzy wywołują się podając swój znak wywoławczy, następnie wymieniają raporty kontrolne. Na podstawie wymienionych danych weryfikowana jest poprawność przeprowadzonych łączności. Stacje będą podwały zawołanie: „zawody Zaślubiny Polski z Morzem”.  Zawody rozpoczną się o godzinie 14:00 UTC (15:00 czasu lokalnego), będą rozgrywane w paśmie 80m emisjami foniczną i telegraficzną.


Pomnik gen. Józefa Hallera w Pucku

Planujemy uruchomienie stacji pracującej z Władysławowa (SP2YWL) oraz z innych lokalizacji powiatu puckiego w miarę możliwości i zasobów kadrowych. Wszystkie stacje biorące udział w zawodach otrzymają  dyplom w postaci elektronicznej. Logi należy nadsyłać poprzez portal LogSP. W tym roku (2022) nastąpiła zmiana regulaminu zawodów. Głównie dotyczy ona zmiany zasad punktowania łączności przeprowadzonych w zawodach. Stacje indywidulane członków Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w zawodach będą rozdawały po dwa punkty, a wśród uczestników będących członkami POT 09 PZK zostanie rozlosowana nagroda niespodzianka. Stacje organizatora dają po 3 punkty do klasyfikacji. Szczegóły zmian znajdziecie w regulaminie poniżej.

 

Regulamin zawodów „Zaślubiny Polski z Morzem 10 Lutego 1920r.” EDYCJA ROK 2022

1. Celem zawodów jest przypomnienie historycznego zdarzenia tj. Zaślubin Polski z Morzem z dnia 10 lutego 1920 roku dokonanego symbolicznie w Pucku przez gen. Józefa Hallera oraz zainteresowanie uczestników sprawami Morza.

2. Organizatorem jest Sekcja Krótkofalowców GALEON SP2YWL przy Miejskim Klubie Sportowym we Władysławowie.

3. Zawody dostępne są dla radiostacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowców, którzy zobowiązani są do pracy zgodnie z posiadanymi pozwoleniami – z zastrzeżeniem, że maksymalna moc nadajnika nie może przekraczać 100 W. Za uczestników uważa się operatorów, którzy przeprowadzili w zawodach minimum 5 QSOs/HRDs w sposób określony w regulaminie i przesłali w terminie swój log do klasyfikacji. Logi stacji, które nie uzyskały limitu 5 QSO zostaną użyte do kontroli.  Licencjonowani nadawcy nie mogą być klasyfikowani w grupie SWL.

4. Zawody odbywają się w niedzielę 13 lutego 2022r., trwają od godziny 14:00 do 16:00 UTC (15:00 – 17:00 czasu lokalnego) w paśmie 80 metrowym emisjami CW i SSB. Nie dopuszcza się QSOs crossmode. Wszystkie stacje biorące udział w zawodach obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach.

5. Wywołanie w zawodach

telegrafia – test SP, fonia – wywołanie  w zawodach, można podać dodatkowo nazwę zawodów.

6. Raporty i grupy kontrolne

Podczas zawodów wymieniamy raporty składające się z RS lub RST oraz grupy kontrolnej, które są podstawą weryfikacji poprawności przeprowadzenia łączności.

STACJE ORGANIZATORA pracujące z terenu powiatu puckiego nadają raport RS lub RST i w grupie kontrolnej „PUCK”

STACJE INDYWIDUALNE CZŁONKÓW POMORSKIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO PZK (OT-09 PZK) nadają raport RS lub RST i w grupie kontrolnej „OT”

POZOSTAŁE STACJE nadają raport RS lub RST i numer kolejny łączności w grupie kontrolnej.

7. Łączności

W zawodach punktowane są tylko bezbłędne (ze zgodnymi raportami) dwustronne łączności przeprowadzone w czasie wykazanym w logach obu korespondentów, przy rozbieżności nie większej niż 3 minuty. Z tą samą stacją można przeprowadzić 1 punktowane  QSO każdą emisją.

8. Klasyfikacja

Zawody będą rozliczane z podziałem na następujące kategorie:

SINGLE-OP MIXED QRP - jeden operator, emisje SSB + CW, jeden nadajnik z mocą do 5W (QRP)

SINGLE-OP PHONE - jeden operator, emisja SSB, jeden nadajnik z mocą nie przekraczającą 100W

SINGLE-OP CW - jeden operator, emisja CW, jeden nadajnik z mocą nie przekraczającą 100W

SINGLE-OP MIXED - jeden operator, emisje SSB + CW, jeden nadajnik z mocą nie przekraczającą 100W

MULTI-OP MIXED - wielu operatorów, emisje SSB + CW, jeden nadajnik z mocą nie przekraczającą 100W

SWL MIXED - indywidualne stacje nasłuchowe, emisja SSB + CW

CHECKLOG - log do kontroli

Zawodnik może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii. Maksymalna moc nadajnika QRP to 5W, pozostałe stacje do 100W.

9. Punktacja

Za bezbłędnie przeprowadzoną łączność:

ze STACJĄ ORGANIZATORA pracującą z terenu powiatu  puckiego - 3 pkt;

ze STACJĄ CZŁONKA OT-09 PZK - 2 pkt;

pozostałe łączności - 1 pkt.

Nie ma mnożników. Wynikiem będzie suma zdobytych punktów. Komisja do obliczania i weryfikacji przeprowadzonych QSO będzie stosowała portal LogSP PZK lub może zastosować rozliczenie ręczne. Łączności stacji, które prześlą logi do kontroli tzw. Checklog zostaną zaliczone korespondentom.

10. Stacje nasłuchowe

Każda linia HRD określa tylko jeden nasłuch. Punktacja jak dla nadawców 

11. Logi

Dzienniki pracy wyłącznie elektroniczne w formacie cabrillo należy załadować w terminie 3 dni od zakończenia zawodów poprzez stronę logSP (https://logsp.pzk.org.pl/). W systemie LogSP należy wybrać odpowiednią kategorię. Po przesłaniu logu do systemu zostanie on wstępnie zweryfikowany i automatycznie dodany do listy otrzymanych logów w sekcji „uczestnicy”. UWAGA. W wyjątkowych przypadkach log można nadesłać na adres e-mail organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Logi zostaną wgrane przez organizatora do systemu LogSP tylko w przypadku poprawnej struktury logu (zgodnej z CABRILLO).

12. Termin ogłoszenia wyników

Wyniki wstępne zostaną ogłoszone w możliwie szybkim terminie, a wyniki oficjalne zostaną ogłoszone w ciągu kolejnych 7 dni, kiedy mija również czas na reklamacje. Wyniki zostaną opublikowane na witrynie internetowej organizatora i witrynie logsp.pzk.org.pl.

13. Nagrody

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty w formie elektronicznej.

Wśród stacji INDYWIDUALNYCH CZŁONKÓW OT-09 PZK, którzy wezmą udział w zawodach zostanie rozlosowana nagroda niespodzianka ufundowana przez POMORSKI ODDZIAŁ TERENOWY PZK.

14. Uwagi i zalecenia

Do logowania komisja zaleca używanie darmowego programu autorstwa Marka SP7DQR – do pobrania pod adresem internetowym http://www.sp7dqr.pl/zawody.php . Dziennik stacji organizatora oraz dzienniki członków komisji zawodów i członków klubu Galeon SP2YWL zostaną użyte do kontroli.

15. Dyskwalifikacja

Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w przypadku rażącego naruszenia zapisów regulaminu, przekroczenia dopuszczalnej mocy nadajnika stacji, za niesportowe zachowanie oraz za pracę poza czasem zawodów.

16. Komisja

Komisja zawodów ma prawo do podejmowania decyzji ostatecznych i rozstrzygania sytuacji nietypowych i nie ujętych regulaminem. W skład komisji wchodzą: Rafał Machol – SQ2IHP, Jan Kupski – SP2FWC, Michał Goeck – SP2TQI.

 

Do usłyszenia w zawodach!

Zespół  SP2YWL

 

Odsłony: 1522